„Rotarianin”

„Rotarianin” jest dwumiesięcznikiem poświęconym tematyce społecznej i kulturalnej związanej z Rotary International. Profil wydawniczy pisma obejmuje życie klubowe oraz osiągnięcia i problemy, jakie towarzyszą działalności klubów Rotary, Rotaract, Interact oraz Inner Wheel. Czasopismo ma wysoki poziom edytorski i merytoryczny. Ukazuje się od 2004 r., kontynuując świetne tradycje wcześniejszych czasopism rotariańskich wydawanych w Polsce:

  • „Listy Rotariańskie”, wydawane w latach 1991-99 (red. naczelny Alojzy Leszek Gzella),
  • „Herold Rotariański”, wydawany w latach 2000-2002 (red. naczelny Józef Herold),
  • „Świat Rotary”, wydawany w latach 2003-2004 (red. naczelny Wojciech Giczkowski),
  • „Głos Rotary”, wydawany od kwietnia 2004 do sierpnia 2006 (red. naczelny Bohdan Kurowski).

„Rotarianin” jest oficjalnym regionalnym periodykiem Rotary International na terenie Białorusi, Polski i Ukrainy. Został przyjęty do światowej grupy licencjonowanych czasopism rotariańskich Rotary World Magazine Press (RWMP). Powstaje we współpracy z wydawanym w USA miesięcznikiem „The Rotarian” – najbardziej prestiżowym i opiniotwórczym czasopismem organizacji pozarządowej na świecie. Logo Rotary International znajduje się na winiecie „Rotarianina”, a w pracy redakcyjnej wykorzystywane są również teksty przygotowywane przez międzynarodowy zespół „The Rotarian”. Autorami artykułów, felietonów i wywiadów są nie tylko członkowie poszczególnych klubów, ale również znani polscy publicyści spoza ruchu rotariańskiego.Redaktorem naczelnym „Rotarianina” jest Janusz Klinowski (RC Wrocław Panorama).

Począwszy od lipca 2009 r. ukazuje się ukraińskie wydanie „Rotarianina” noszące tytuł „Rotarijets” (redaktor: Pavlo Kashkadamov, wydawca: Mykoła Steblyanko).